Grundlovstalen: Sammen skaber vi tillid, samtale og løsninger.

5. jun 2012 | Taler, Uncategorized

I dag er en skelsættende dag. For os i 2012 er det svært at forestille os, hvor skelsættende. I dag er det de flestes erfaring at vi kan stemme, at vores stemme tæller – at vi er med til at bestemme. Vi har – også i globale sammenligninger – en meget høj tillid til hinanden og til vores institutioner i Danmark. Sådan var det ikke i 1849. Men her blev grunden lagt til, at rige og fattige, mænd og kvinder, [...]